четвер, 23 вересня 2010 р.

Велика підбірка захоплюючих фото (URL)

Німецьке прислів'я каже, що мужчини люблять розмовляти про : Kaiser, Kanone, Krieg (на відміну від "жіночих" : Kuche, Kirche, Kinder).
То ж поговоримо? А постріляємо? :)
Товариш прислав лінки на сабдж: тут, тут і тут.

четвер, 16 вересня 2010 р.

Кремлядсько-гебістські методи боротьби з партизанами (URL)

"Монография, изданная Главным командованием ВВ и институтом военной истории "Армия и внутренние войска в противопартизанской и противоповстанческой борьбе", 1997 г."
Сам ще не читав, тому не можу нічого конкретного сказати про дане джерело. Але наступна цитата говорить про те, що прочитати його таки варто: "Наиболее мощной, непримиримой, опытной и изощренной в методах действий была военно-политическая организация радикальных украинских националистов. Созданная еще в конце 20-х годов, она преследовала одну только цель - достижение любыми способами независимости Украины. Радикализм украинского национализма объяснялся уже тем, что на протяжении более 500 лет западноукраинские земли попеременно находились под фактическим диктатом венгерских, польских, австрийских, румынских, немецких оккупантов. Уже поэтому присоединение этих областей накануне мировой войны к Советскому Союзу воспринималось значительной частью местного населения как очередная смена одного оккупационного режима на другой."

середа, 15 вересня 2010 р.

Методика вишколу в ОУН-УПА (архівний документ) (URL)

Ось тут знаходиться сабдж під назвою "Вишкільна робота" (Машинопис. Копія. Оригінал зберігається в Архіві ЦДВР).
В документі формату PDF на 15-ти сторінках описується програма вишкільної роботи теренових провідників ОУН-УПА до районів включно, яка передбачає забезпечення росту кадрів, методи вишколів, завдання вишкільника, методики вишколювання при допомозі конспектів, методи зацікавлення курсантів, самовишкіл, конкретна праця вишкільника в терені, підбір здібних до вишколу.
Походження документу: з "Архіву Буй-Тура" переданого на зберігання у фонди Архіву ЦДВР. Дата видання: січень 1949 року. //Архів ЦДВР. Фонд 6. Том 1. Одиниця збереження 004. Аркуші 29-42.
Звертаю увагу, що в самому документі символами "Х" забиті всі назви організацій та їх теренових відділків. Ну і трохи пізніше викладу сюди ще й сам (розпізнаний) OCR-текст. Важливість даного документу важко переоцінити. Хоча би з огляду на те, що аж до останнього часу методика та програма вишколу в ОУН-УПА з огляду на її дотеперішню актуальність та дієвість була строго засекречена "кровавою гебнею".

середа, 8 вересня 2010 р.

Стан російської армії. Зокрема її еліти ППО. Це треба бачити! (URL)

Вкрай цікавий допис в ЖЖ "Секретный объект ПВО доступен для любого желающего".
Мдя... криза кремляді в самому розпалі. Ситуація давно вийшла з-під контролю. Можливо, ще нашому поколінню випаде щастя побачити Вільну Російську Республіку, Карельську Республіку, Приволжське Ханство, Центральносибірський Каганат, Самостійну Уральську Республіку, Незалежну Далекосхідну Республіку, Кубанську, Курську та Воронежську області України... і руїни Кремля, заселені єдиними мешканцями - лисицями та барсуками :).

неділя, 5 вересня 2010 р.

Воїн УПА: у нас була російська сотня та відділ нацменшин (URL)

"Степан Бандера – єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру „Ні”
Степан Семенюк – один із перших творців загонів Української повстанської армії, колишній в’язень, чий смертний вирок замінили на 20 років каторжних робіт. І він один з останніх воїнів УПА, хто ще залишився живий. У підручнику з історії для 5-го класу, переписаному на догоду кремлівському керівництву, вилучено розділ про УПА.
Сьогоднішнє інтерв’ю – наш подарунок тим, кому цікава чесна історія України. Я запросила пана Семенюка в УНІАН..."
Повністю текст цієї цікавої статті розміщено тут.

субота, 4 вересня 2010 р.

Тези про партизанську та антипартизанську війну (джерело походження невідоме)

Партизанская война
Партизанская война -- боевые действия на занятой противником территории, инициативно осуществляемые отрядами преимущественно из местных жителей.
Нет четкой границы между партизанским отрядом, разведывательно-диверсионной группой, бандой. Стихийные партизанские отряды могут вырождаться в банды, сражающиеся преимущественно за самих себя и делающие поборы с населения.
Возможные условия ведения партизанской войны:
на оккупированной части территории страны;
в полностью оккупированной стране;
против правительства;
против мятежников или сепаратистов, захвативших часть территории.
Партизанские отряды могут создаваться не только на территории своей страны, но и на территории противника -- из сбежавших военнопленных, представителей обиженных национальных меньшинств и т. п.
Возможные цели партизанской войны:
1. изгнание оккупантов;
2. захват власти в стране;
3. отделение территории;
4. возаращение территории.
Оккупированная страна может надеяться на три вещи:
1. на то, что ее противника победит кто-то другой, а она окажет этому другому поддержку своей партизанской борьбой;
2. на то, что оккупанты не выдержат войны с партизанами и уйдут;
3. на то, что в оккупирующей стране изменится власть и соответственно политика.
Возможно ведение партизанской войны сразу против нескольких противников. К примеру, в период Второй Мировой войны партизаны польской Армии Краевой в районе Белостока, Гродно, Вильнюса воевали с немецкими оккупантами, советскими партизанами, польскими коммунистическими партизанами (Армией Людовой), литовскими националистами.
Промежуточные цели партизанской войны:
уничтожение живой силы, военной техники, хозяйственных объектов;
срыв тыловых мероприятий;
нарушение коммуникаций;
терроризация населения (на территории противника);
уничтожение или похищение представителей власти;
уничтожение коллаборационистов;
и т. п.
Факторы, облегчающие ведение партизанской борьбы:
значительная лесистость территории, наличие гор, болот;
благоприятный климат;
редкость и плохое состояние дорожной сети;
большое количество мелких населенных пунктов и отдельных жилищ;
умеренная плотность и благоприятный этнический состав населения;
значительное количество походного снаряжения, оружия, средств радиосвязи, продовольствия, медикаментов у населения;
преобладание патриотических настроений у населения;
внедренность идеи партизанской борьбы в массовое сознание;
значительная доля людей, прошедших военную подготовку, среди населения;
обученность населения приемам выживания в чрезвычайных условиях;
обученность военнослужащих приемам партизанской войны.
Возможная государственная поддержка партизанам может оказываться:
собственным правительством из неоккупированной части страны;
собственным правительством, находящимся в изгнании;
правительством другой страны.
Виды поддержки партизанского движения с неоккупированной территории и из-за границы:
снабжение;
засылка инструкторов, командиров, комиссаров;
эвакуация раненых, больных, детей и пр.;
пропагандистская поддержка;
обмен оперативными сведениями, координация действий, руководство.
Способы снабжения, используемые партизанами:
взятие боевых трофеев;
нападение на транспорты и склады;
хищения;
мародерство;
приобретение на рынке, в т. ч. на "черном рынке";
конфискации у населения;
получение добровольной помощи от населения;
доставка (самолетами и т. п.) с территории базирования.
Если война явно идет к поражению своих вооруженных сил и к оккупации, бывает лучше переводить страну на режим партизанской войны:
прекратить мобилизацию,
рассредоточить запасы вооружения, боеприпасов, снаряжения по многочисленным небольшим тайникам,
эвакуировать ценности и часть людей за границу,
наладить издание и распространение инструкций по ведению партизанской борьбы.
Партизаны.
Отличия партизанских отрядов от диверсионных:
зависимость от поддержки местного населения;
низкое качество "человеческого материала";
худший средний уровень подготовки бойцов;
отсутствие униформы;
слабая дисциплина;
значительная доля местных уроженцев.
Социальный состав партизан:
негодные к службе в вооруженных силах;
годные к службе, но не охваченные мобилизацией;
попавшие в окружение;
специально оставленные в тылу противника;
бежавшие из плена;
перебежчики;
дезертиры;
не эвакуированные бойцы разведывательно-диверсионных и десантных подразделений;
специально заброшенные в тыл противника специалисты, руководители, комиссары.
Возможное отношение населения к партизанам:
+++0 - в основном сочувствующее;
+000 - в основном нейтральное;
+0-- - в основном враждебное;
++0-, +00-, ++00 и т. п.
Отношение к партизанам обычно не одинаково в разных социальных группах. Оно может зависеть от этнической, религиозной и классовой принадлежности, возраста, местности и т. п.
Партизанская тактика.
В благоприятной местности малый военный отряд может успешно действовать и против десятикратно превосходящего войска, если люди этого отряда здоровы, выносливы, обучены, имеют боевой опыт, слажены, доверяют командиру, хорошо вооружены, уверены в своей правоте, видят личный интерес в победе; если отряд имеет возможность скрываться, маневрировать, отдыхать; если командир этого отряда достаточно умен и опытен, чтобы бить противника внезапно и по частям.
Особенности тактики партизан:
действия малыми автономными группами;
собирание в большие группы для нанесения удара и последующее рассредоточение;
быстрое скрытное передвижение;
нападение из засад;
рейды или действия с постоянных тайных баз;
неиспользование оборонительных позиций (за исключением случаев прикрывания отхода).
Ввязавшись в бой, партизан должен преимущественно отступать. Причем делать это быстро, чтобы противник не успел перекрыть ему пути отхода или "сесть на хвост". Быстро отступая, партизан остается хозяином ситуации, так как каждая новая его позиция -- это засада. Противник получает видимость успеха: территория вроде бы остается за ним. Он теряет осторожность, идет напролом, теряет своих людей. Партизанам территория не нужна. Их успех определяется соотношением числа убитых, самим фактом боя.
Партизаны могут контролировать большие территории и даже устанавливать там свою формальную власть. Партизаны могут обитать в лесных убежищах, на хуторах, в мелких населенных пунктах; держаться по преимуществу вместе или собираться только на время проведения операций.
Диверсии и нападения следует осуществлять по возможности в удалении от населённых пунктов, жители которых помогают партизанам, так как в противном случае помогающие могут пострадать от репрессий. Что касается удалённости районов проведения операций от мест обитания партизан, то это не обязательно, так как иначе противник будет иметь возможность определять эти места методом исключения.
Для обеспечения безопасности партизанских стоянок используется следующее:
  • устройство лагеря в местности, в которой затруднено его блокирование;
  • устройство мин и ловушек на подступах к лагерю;
  • частая смена места расположения лагеря;
  • ведение боевых действий в удалении от лагеря.
Для партизан униформа -- элемент тактики. И. Старинов пишет следующее:
"... экипировка партизан и проводников-пограничников под местных жителей ничего хорошего не приносит. Порой наши 'ряженые', добросовестно играя свою роль, заходили в населенные пункты, спрятав оружие, и даже располагались там на дневки, не выставив надежное охранение. И нередки были случаи, когда предатели выдавали их гитлеровцам. Мы решили, что впредь все наши люди обязаны носить военную форму, а оружие без крайней надобности прятать не должны никогда. (...) Результат не замедлил сказаться. Появление в тылу врага обмундированных, открыто носящих оружие отрядов воодушевляло население, приводило в трепет предателей и изменников, торопившихся бежать от заслуженной кары и не успевавших выяснить ни численности, ни точного расположения партизан, нервировало оккупантов. Да и самих партизан такое положение вещей дисциплинировало, заставляло проявлять бдительность: на день они либо оставались в лесу, либо, зайдя в село, организовывали боевое охранение, не полагаясь на 'маскарад'." ("Заместитель по диверсиям", стр. 95-96)
* * *
Партизанская война в городах ведется приемами агентурной и разведывательно-диверсионной деятельности, свойственными спецслужбам.
Борьба с партизанским движением.
Мероприятия против партизан должны быть заранее спланированы, обеспечены людьми и ресурсами, осуществляемы согласованно, интенсивно, последовательно и гибко.
Средства профилактики партизанского движения:
ликвидация войсковых групп, попавших в окружение;
тщательный сбор оружия, боеприпасов, снаряжения на местах боев;
поощрение сдачи оружия населением; наказание за незаконное ношение или хранение оружия;
задабривание населения:
o предоставление оплачиваемой работы;
o поддержание хозяйственной деятельности;
o организация медицинской помощи населению;
o поддержание порядка;
o пропаганда благоприятной перспективы для жителей оккупированной территории.
Средства противодействия партизанскому движению:
запугивание населения:
o проведение карательных акций в населенных пунктах, жители которых помогают партизанам;
o наказание семей партизан и помогающих партизанам;
o уничтожение заложников в ответ на действия партизан;
пропагандистская обработка населения и партизан;
o дискредитация партизанского движения;
o нейтрализация активной части населения оккупированной территории (предоставление выгодной работы, превентивное интернирование и пр.);
надзор за деятельностью медицинских работников, за движением медикаментов;
поощрение доносительства;
налаживание агентурной работы среди местного населения, среди партизан;
прочесывание местности;
проведение облав в населенных пунктах;
создание коллаборационистских организаций;
создание местной полиции;
создание только крупных, хорошо защищенных гарнизонов;
ликвидация неконтролируемых мелких населенных пунктов и отдельных жилищ, которые могут обеспечивать кров партизанам;
вырубание растительности вблизи главных дорог и важных объектов.
В наибольшей степени партизанскую борьбу провоцируют:
нехватка продовольствия и топлива у населения оккупированной территории;
принудительные работы;
жестокое обращение с населением.
Отсутствие дефицита продовольствия облегчает населению продовольственную поддержку партизан. Поэтому желательно, чтобы еды у населения было мало, и чтобы она распределялась равномерно.
Оккупационные власти обычно разрываются между желательностью задабривания населения и соблазном использовать ресурсы захваченной территории на нужды войны. При качественном планировании и исполнении удается в значительной степени и то, и другое.
Военные средства против партизан:
1) скрытые рейды, засады и внезапные нападения небольших мобильных подразделений, обученных разведывательно-диверсионной деятельности;
2) поочередное блокирование и прочесывание территорий, на которых могут скрываться партизаны, посредством легкой мобильной пехоты;
3) минирование лесных троп;
4) создание укрепленных постов на дорогах.
В случае обнаружения партизанских групп организуется их непрерывное преследование в сочетании с блокированием и прочесыванием местности.
Подготовка к партизанской войне.
К ведению партизанской войны лучше начинать готовиться задолго до того, как возникнет непосредственная необходимость в ней. Различается базовая, предварительная и непосредственная подготовка.
Базовая подготовка к партизанской войне состоит в формировании факторов, облегчающих ее ведение. В базовую подготовку входит следующее:
обеспечение наличия у населения большого количества снаряжения для выживания в естественной среде (палаток, спальных мешков, походной одежды, походной посуды, портативных аптечек и т. п.)
создание военизированных массовых организаций, организующих физическую и прочую подготовку своих членов;
формирование средствами пропаганды надлежащего образа партизана в массовом сознании.
Партизанскую деятельность существенно облегчает малая плотность населения, повышенная лесистость территории, сложность рельефа, наличие труднопроходимых (болотистых) участков. Сохранение лесов и болот -- важная часть подготовки к защите своей территории партизанскими методами.
И. Старинов ("Заместитель по диверсиям", стр. 64):
"Моторизация войск, насыщение их большим количеством скорострельного оружия, увеличение и усовершенствование авиации создали резкое превосходство регулярных войск над партизанами в скорости передвижения и вооружении. Теперь наиболее благоприятной для партизан являлась та местность, которая была бы недоступна для моторизованных войск и имела обширные укрытия от авиации противника. В отечественных условиях такой местностью, вне всякого сомнения, являлись леса..."
В предварительную подготовку к партизанской войне на своей территории входит следующее:
подготовка командного состава и специалистов для партизанских отрядов;
вербовка и внедрение агентуры;
создание тайников с оружием, снаряжением, продовольствием, медикаментами;
оборудование тайных убежищ.
Непосредственная подготовка к партизанской войне включает в себя следующее:
создание дополнительных запасов;
закладывание дистанционно взрываемых мин;
налаживание тайной связи.
В. Суворов о подготовке СССР к войне ("Ледокол", стр. 107):
"В одной только Беларуси в мирное время существовало шесть партизанских отрядов численностью по 300-500 человек каждый. (...) Отряды комплектовались только командирами, организаторами и специалистами. Каждый партизанский отряд мирного времени -- своего рода ядро, вокруг которого в самом начале войны создается мощное формирование численностью в несколько тысяч человек. Для партизанских формирований в мирное время в непроходимых лесах и на островках среди бескрайних болот были созданы тайные базы. В мирное время были построены подземные убежища, госпитали, склады, подземные мастерские для производства (???) боеприпасов и вооружения. Для подготовки партизанских лидеров, организаторов, инструкторов были созданы тайные школы. Секретные научно-исследовательские центры разрабатывали специальные средства партизанской войны, особое снаряжение, вооружение, средства связи. Партизаны регулярно проходили сборы."
(С) Александр Бурьяк